PowerFactory 基礎培訓課程內容:
 
課程概述–  
‧數據管理器 ‧分析功能
‧網絡圖  ‧建立LV網絡 
‧建立MV網絡 ‧建立客戶網絡
   
 
上課地點:
崑山科技大學 可編程數位實驗室 E3511教室
 (710台南市永康區崑大路195號)
 
上課日期:
10/04() 09:00 ~ 16:00
 
基礎培訓課程|上課照片
/